lørdag den 25. juli 2015

anarkisme hvad betyder det og hvilken tidsperiode blev bregrebet skabt

Anarkisme betyder "fravær af hersker" og er en filosofisk betegnelse af en ideologi der er opstået i 1800 tallet. Anarkisme har som en af sine grundværdier at intet menneske skal herske over et andet menneske. En tilhænger af disse tanker bag anarkismen, sættes i en bås som en anarkist.
hvordan ser en anarkist ud
Hvordan ser en anarkist ud? Måske som billedet her?
Hvad er anarkismens mål?
Anarkismens hovedmål er så i historien selve anarkiet, som er beskrevet genne tiden som en grundlæggende visionen om en anti autoritær samfunds opbygning, ønsket er et samfund hvor individerne har muligheder for et liv som selvorganiseret, som selvstyret og har mest mulig frihed med tid til de aktiviteter der opstår.
Ideer om udfoldelse af  Anarkiet i form og  praksis  er der i tidens løb blevet eksperimenteret med i andre verdens dele end vores og i subkulturer opstået i vores eget samfund.
Det klassiske konservative syn på anarkismen
Det gamle klassiske syn på anarkisme er at anarkismen og dets anarkister for alt i verden modsætter sig eksistensen af staterne og kapitalisme eller ethvert andet økonomisk system som baserer sig på den privat ejendomsret.
I klassisk forstand menes det at anarkismen ser staten og dens funktioner som objekter på et grundlæggende autoritært samfund. Kapitalismen ses i dette billede som at være et økonomisk system, der primært skaber ufrie og ulige mennesker.
Et andet syn på anarkismen er anarkistens kritik af alle former for hierarkisk organisering og den undertrykkende og diskriminerende behandling det menes at føre med sig.
Her på hjemmeside vil indlæggende indholde masser af ting der i disse samfundssyn, vil blive set som anarkisme, og muligvis vil indholdet ses som egentlig anarkistisk.
Denne hjemmeside og anarkisme begrebet
Der vil komme nogle eksempler på energi og magt, og hvordan den magt kan opløses og frigøre individets egen energi og tid til egne mål og prioritering.
Automatisering, outsourcing, robotter og energi produktion er bare nogle af de værktøjer vi som individer kan trække på allerede nu, noget arbejdsgivere og samfund har gjort selv i mange år.
Der vil komme nogle eksempler på stats apparatet, arbejdsmarkedet og deres tidsspillende aktiviteter, der æder individets energi, samt fastholder de strukturer, som modarbejder den forvandling der virker som vort samfunds skæbne i disse år.
Opfordringen til læseren, presse og andre der måtte have interesse i disse emner, er at se en mulighed for at skabe nogle nye værdier ved at sætte spørgsmålstegn ved nogle selvfølgeligheder i vores samfunds grundstruktur, som er dannet af energi, masser af energi i form af olie, kul og gas.
robotterne har i mange år automatiseret industrien, idustrien er ved at udryde sig selv  den form den har været i over 100 år
Robotten nao ses på billedet her over. Robot støvsugere, robot vindues pudsere, robot gulvvaskere, robot plæneklippere, opvaskemaskiner, vaske maskiner og sågar virtuelle assistenter er nogle af de automatiserings og outsourcing's værktøjer vi kan bruge nu

energi

Energi styrer alt hvad vi gør som individer, grupper og samfund.
Energi er det der ligger bag skabelsen af de store metropoler som f.eks. New York, energi er baggrunden for at infrastrukturer som jernbaner og veje ud foldede sig så hurtigt som de gjorde, og energi er baggrunden for den magtdeling verden har.
Energi i store koncentrationer var en hovedkilde til muliggørelse af de motoriserede krige 1. og 2. verdenskrig. Energi er hovedårsagen til de mange krige der har været mellem vestlige interesser og b.la. mellemøsten.
Energi og magt hænger uløseligt sammen og de som har energi har indflydelse, hierarkisk position, skaber love / regler, penge, ting og dominerer dermed rigtigt mange menneskers muligheder og liv på godt og ondt.
Filmen herover viser en ældre simpel vindmølle der troligt drejer omkring og gør en opmærksom på baggrunde til at alt kan lade sig gøre, energi. Vindmøllen står ved en virksomhed og forsyner den med elektricitet.
Elektriciteten som kommer fra solen,  der via forandringer i dannelsen af høj og lav tryk, og sky systemer, gør så vindmøllens vinger bevæger en aksel rundt, akslen driver en generator og vindmøllen skaber en anden form for energi en solens bredspektrede elektromagnetiske stråling, elektricitet.
Alt energien kommer fra solen, også de fossile brændsler, der er kemisk bundet energi skabt meget lang tid tilbage i jordens historie. Men energien til dannelsen af disse fossile brændsler kom også direkte fra solen.

alt handler om energi

Der er stillestående objekter og der er objekter i bevægelse. Der er beliggenhedsenergi i det stillestående objekt, med et enormt energi potentiale.
Når objektet bringes i bevægelse forandres objektets energi tilstand til bevægelsesenergi og en del af objektets i boede energi kan nu iagttages og muligvis udnyttes til andre formål.
Efter en tid skifter objektet tilstand igen til belighenhedsenergi. Objektet ligger stille og man kalder det at objektet skylder energi til omgivelserne.
Det er når tilstanden skifter fra det ene til det andet, at vi kan udnytte energien.
Objektet kan være en sten, ting, fødevarer, vejrsystemer, mennesker, kroppen, nerve forbindelserne i ens hjerne og meget mere.
Temperaturen har betydning for hastigheden i alle processer på jorden. Solen er energikilden der bestemmer hvilket energi potentiale der er til rådighed til enhver tid. Den styrer på den måde alt.
Fossile brændsler i form af kul, olie og gas er opsparet solenergi og er skabt i en geologisk periode for mange år siden som er forskellig fra idag. Men energi til processen der skabte disse brændsler kom fra solen.
For at skabe energi er man nød til at bruge energi, enten for at forandre energiens form til noget andet vi skal bruge her og nu, eller til at spare energien op i en eller anden form til andre tider.
Energi kan altså udnyttes når det skifter tilstand eller form.
Til at fremstille varme, transport og elektricitet er der kendte metoder til at udnytte energien.

Afhængighed af energi, lån og penge. Hvordan kan selvforsyning give os friheden tilbage

Vi er afhængige af penge, det virker som om det er penge der styrer alt. Har vi ikke penge låner vi, låner vi penge bliver vi låst fast i månedlige afdrag. Afdrag som kræver vi arbejder, med hvad som helst, for at klare os, for at overleve.
hvordan får man penge nok
Nogen bliver gode til pengenes og arbejdets spil. Andre overlever idet, tilpasser sig, andre igen falder helt igennem og ud.
Hvordan kan vi nogensinde komme ud af det økonomiske hamster hjul?
Infografikken herunder viser hvilke komponenter der skal prioriteres for at nå frem til mere selvforsyning, dækning af ens behov, og mere frihed for dagens slavelignende arbejdsmarked.
Friheden kommer fra egen energi produktion

Frihed der kommer fra selvforsyningens vej starter med et kritisk kik på ens budget

selvforsyningens abc en vej til frihed
Hvordan flytter man den pengestrøm der flyder fra ens budget til 'markederne', som fortjeneste til glubske virksomheder, afgifter til kommunen og skatter til samfundets umættelige penge kasse, så pengestrømmen bliver til delvis eller hel selvforsyning for den enkelte?
De ressourcer vi hver især har til rådighed, bruger vi til tider meget tilfældigt og uhensigtsmæssigt. Vi har alle sammen nogle grundbehov, f.eks. brug for ly/læ,  vand, føde, hvile osv. Hvordan vi opfylder dem er meget individuelt, men styret af store spillere på de økonomiske markeder.
Hvis vi vil flytte vores ressourcer i en retning så vi mere direkte har kontrol over vores behovs opfyldelse, hvis vi vil være selvforsynende i en eller anden grad, så er der igen vej udenom at bevidstgøre os om vores forbrug og lave omprioriteringer.
Selv folk med rigeligt ressourcer, ting og penge, kan have svært ved at få det til at slå til. Bevidste Prioriteringer vejen frem. Herunder ses en fire trins fase plan.
1. ‘Se’ fasen
For at kan ændre på noget skal vi starte med at ‘Se’ på det faktiske budget, på udgifterne, og dele det op i kategorier der giver mening.
I denne fase handler det kun om fakta, og det er en fase hvor man bare  lister fakta op uden stillingtagen, eller pynten på data.
2. ‘Ide’ fasen
Undersøg hvad der kan gøres i det enkelte tilfælde, det kan være isolere huset, lave så alt el slukkes når man ikke er i huset, cykle istedet for at køre, undvære bil måske?, investere i solcelle drevne ting og sager, kikke på ens fødevare forbrug, skære ned, flytte penge til større indkøb for at spare, skabe lidt selvforsyning med grønsager mm.
3. ‘Planlægnings’ fasen
Lav en flere årig projektplan, og flyt og afsæt midler til de delmål man definerer på vejen til mere selvforsyning. For stille og roligt flytte udgifterne til selvforsynende aktiviteter. Indbyg gerne sansebare oplevelser når delmål nåes
4.  ‘Udfør plan’ fasen og ‘se’ igen
Udfør planen, tilpas, tilføj og nyd processen og det bevægelsen mod selvforsyning åbner op for. Se igen på planen løbende , test om det er det det rette man gør, kan man udvide, er der noget der ikke virker osv.
 har man ingen penge må man undvære eller låne

Eksempel på hvor de midler man har til rådighed, kan blive til vedvarende selvforsyning

Flyt penge fra Rejser og ferieture
Simon Spies og Tjæreborg præsten viste os verden, og tjente fedt på det. Pengene flød i rigelige mængder i deres retning.
Specielt er Simon Spies, med den ekstravagante livsstil og hans mange millioner kendt af de fleste. Han var god til at selvforsyne sig med oplevelser, behovs opfyldelse og penge.
Simon Spies levede godt af af sælge os 'drømmebilleder af vores behov', som psykologi uddannet vidste han alt om menneskets grundlæggende behov
Bruger du 5000-10000 kr om året på rejser, bruges de penge i praksis meget til brændstof afgifter, skatter og fylder andres lommer med dine penge. Du får en oplevelse, sol, eller dyrker en hobby i bytte.
Tænk over at du kunne få sat solceller op på mellem 600 og 1200 watt om året for de rejse penge.

De 5000 - 10000 kr om året brugt på rejser kunne blive til vedvarende selvforsyning af el på 3-5 år, eller til en komplet litium batteri pakke til elbilen på 5-10 år hvilket ville betyde 'gratis' (forudbetalt) transport og uafhængighed af dyrt brændstof.

Brændstof fylder staten med penge, hele 7,5 kr ud af 10-11 kr pr. liter, går til afgifter, skatter, moms.

Et produkt af samfundet - Dette århundredes identitet med dets strenge leveregler

Ideologier skaber værdier vi kan måle os op ad. Om vi er gode eller dårlige om vi skal føle succes eller skam kommer så an på om vi opfylder idelogiens overbevisninger.
Arbejdsmarkedet dikterer gennem politikerne 'arbejde og vækst' for enhver pris.
Selvom vi som mennesker mærker vi mister troen på os selv og at det vi kan rækker, at vi er gode nok i os selv, så bliver vi alligevel bare ved.
Vi bliver bare vant til ikke at have det godt, vant til ikke at trives med den arbejdsmarkeds status vi nu har, der hvor vi nu er havnet. De fleste af os har nemlig ikke så mange valg mht. valg af arbejde., og må tilpasse os og lære at 'elske' det vi får.
arbejdsmarkedet er primæt baseret på afhængighed, dårlig samvittighed og pligt
Vi ignorerer bare det vi føler, det skal vi for samfundets skyld og adapterer at 'sådan er det bare.
Vi er blevet et produkt af samfundet og har indarbejdet dets værdier i vores egen indre værdi system, samfundets værdier styrer nu vores følelser og dermed vores handlinger.
Resultatet for mange er en stiltiende accept, nødvendighedens accept.
Man skal jo have et arbejde, ellers nasser man på samfundet, 'sådan er det bare'
Hvis vi gjorde samfundet til et individ og sendte dette individ til psykolog, ville det få at vide det har nogle leveregler der skaber stress  og at disse leveregler kan ændres.
Leveregler adskiller sig fra naturlove. Leveregler beskytter en mod at se tingende som de er, for så længe man lever efter reglerne er man tryg og man ved hvad man skal føle og gøre.
Naturlovene er ligeglade med tryghed, de skaber og destruerer bare konstant, og det er faktisk dem vi er underlagt i 'virkligheden'.

naturlove og fakta

Isaac Newton udtrykte:  "Ethvert objekt i universet tiltrækker ethvert andet objekt med en kraft med retning langs linjen gennem objekternes centre og som er proportional til produktet af deres masser og omvendt proportional til kvadratet af afstanden mellem objekterne."  (Gravitationsloven)
I praksis betyder det at uanset hvor vi slipper en sten med en vægt på 200 gram i en meters højde, vil den falde til jorden med en hastighed der kan beregnes meget nøje og som vil passe alle steder, og uanset hvilket mennesker der udfører eksperimentet.
energi og bevægelse er to sider af samme sag
I praksis skal der en udefra kommende kraft til for at forandre hastigheden og vinklen stenen falder med jorden med.
Uanset hvad, hvem og hvor mange der tænker andet om den sten, mediterer eller beder en bøn som nogle newage're mener kan påvirke materien, så falder stenen til jorden i den forventede bane/vinkel og med forventet hastighed.
Formlen til at beregne stenens fald er enkelt:
 Isaac Newton forklarer, "Ethvert objekt i universet tiltrækker ethvert andet objekt med en kraft med retning langs linjen gennem objekternes centre og som er proportional til produktet af deres masser og omvendt proportional til kvadratet af afstanden mellem objekterne."
hvor:
  • F = gravitationskraften mellem objekterne i newton
  • m1 = det første objekts masse i kg
  • m2 = det andet objekts masse i kg
  • r = afstanden mellem objekternes massecentre i meter
  • G = Den universelle gravitationskonstant. Den er ca.= 6,67428·10-11 N·m2/kg2
Mere interessante bliver alle naturlovene, når man finder ud af at i de love ligger mulighederne for at benytte sig af den allestedsnærværende 'potentielle energi' også kaldet beliggenheds energi, som kan forvandles til bevægelsesenergi, hvorved vi får mulighed for at benytte den til selvforsynende formål.
Potentiel energi i tyngdefeltet
Hvis der f.eks. er to sten  med masserne m1 og m2 i en vis afstand r fra hinanden, så besidder de en vis mængde potentiel energi ("beliggenhedsenergi").
Slipper vi så den ene sten, eller bevæger den sig mod den anden i himmelrummet,  så kalder man det at "falde ned på" det andet legeme, her osse en sten.
Størrelsen af den potentielle energi alene er altid negativ, og er givet ved formlen:
formlen til beregning af potentiel energis størrelse i et legeme
De to legemer "skylder" på en måde potentiel energi "væk"
Hvis deres hastighed er mindre end den såkaldte undvigelseshastighed, besidder de ikke kinetisk energi("bevægelsesenergi") nok til at opveje "gælden" i potentiel energi.
I den situation vil de to sten bevæge sig i elliptiske baner omkring hinanden, og være bundet sammen af tyngdekræfterne imellem dem.
Andre naturlove
Kilde bla.: